Card

Modelarsko društvo Ventus
Planina 67/a
5270 Ajdovščina
Slovenija
 

info@md-ventus.si

Matična številka: 1766244
Davčna številka: 10876405
TRR: SI 566 4000 9402020279- HRANILNICA VIPAVA d.d.